Menu

Religion

Romer har egentligen ingen särskild religion, utan tar till sig den religion som finns i landet som de befinner sig i. Ursprungligen härstammar romerna från Indien och antagligen var de hinduer vid den tiden. Den hinduiska tron måste ha försvunnit i samband med utvandringen.

Musik

Den romska musiken har sedan 1400-talet varit känd i många delar av världen, som i Östeuropa och främre Orienten. Det är inte en musikstil, utan finns i alla olika musikstilar. Instrumenten som förknippas med romsk musik är fiol, hackbräde och klarinett. Musiken är ett

Romernas rörelse i samhället

Under en lång tid av förföljelser började romer agera under 1930-talet. De började bland annat kräva att deras barn skulle få gå i skolan som vilket barn som helst. Skolfrågan togs upp av Johan Dimitri Taikon, som upprepade gånger skickade skrivelser till kungen. Inga

Romer i Sverige

Romer i Sverige delas upp i flera grupper, som är Kalé-romer, Kalderash-romer, Utomnordiska romer, Nyanlända romer och Resandefolket. Kalé-romerna härstammar från Finland, Kalderash-romerna har sitt ursprung i östra Europa, de nyanlända romerna är oftast från Balkan och kommer som flyktingar, medan resandefolket är den

Romernas europeiska historia

Precis som judarna under andra världskriget förföljdes Romerna. De sågs som en mindervärdig ras av nazisterna och behövde därför utrotas. Myndigheterna på den tiden strävade efter att bli av med Romer genom hårda och brutala medel. Romernas språk och kultur förbjöds i många stater.

Historia

Som tidigare nämnt är resandefolket en del av den romska minoriteten. Romerna har sitt ursprung i Indien. Denna forskning blev accepterad under 1700-talet. Dock finns det många spekulationer kring varför de valde att utvandra från Indien. Ett av dem är att Sind och Punjab,

Resandefolkets språk och kultur

De flesta av resandefolket talar romani. Romani är ett språk som hör till de indoeuropeiska språken. Språket är tillsammans med hindu, urdu, bengali och marathi besläktat med sanskrit. Ett annat namn för romani är romani chib. Det är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och

Resandefolk, vilka är det?

Ett resandefolk är etniska grupper som huvudsakligen lever som nomader. De utgör oftast en etnisk minoritet i länderna som de reser till. Resandefolk har oftast olika ursprung, egna folkspråk eller dialekter/sociolekter av europeiska folkspråk. De flesta av Europas resandefolk tillhör den romska folkgruppen både